Zie ook:

Waar ligt de loop?

NDW-NWB koppeltool, Handleiding

NDW

NDW is de afkorting voor Nationale Databank Wegveerkeersgegevens, en eveneens de aanduiding voor de organisatie die deze databank beheert. Het NDW publiceert met een frequentie van typisch eens per minuut de gemeten snelheden en intensiteiten voor circa 15.000 puntlocaties in Nederland. Daarnaast publiceert NDW ook meetgegevens voor trajecten, informatie over files en informatie over wegwerk, maar dat komt in het huidige document niet aan de orde.

Meetgegevens op puntlocaties zijn belangrijke brondata voor verkeersmodellen en de diensten die hierop zijn gebaseerd. Een voorwaarde om deze meetgegevens zinvol te kunnen gebruiken is dat de puntlocaties waarop deze gegevens betrekking hebben kunnen worden gekoppeld aan een digitale wegenkaart.

NWB

Een voorbeeld van een digitale wegenkaart is het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Dit bestand beschrijft een grote verzameling wegsecties. In dit bestand wordt iedere wegsectie beschreven door een record met een aantal attributen, zoals wegnummer, startknoop, eindknoop, hectometer positie van het begin van de sectie, hectometer positie van het einde van de sectie, lengte, enzovoort. Bij ieder record hoort tevens een segment dat bestaat uit 2 of meerdere punten. Het eerste en laatste punt van een segment behoren tot de knopen van een netwerk. Segmenten zijn via knopen aan elkaar gekoppeld. Zodoende kunnen op basis van een wegenkaart onder andere route berekeningen worden uitgevoerd.

NDW-NWB koppel- en inspectietool

Het NDW-NWB koppel- en inspectietool voert op automatische wijze een koppeling uit tussen NDW puntlocaties en een NWB wegenkaart.

Het NDW-NWB koppel- en inspectietool bevat tevens functies voor het volgende:

  • Het visualiseren van de gekoppelde locaties, inclusief alle relevante gegevens van de bijbehorende context;
  • Het selecteren van locaties op basis van specifieke kenmerken;
  • Het exporteren van een koppeltabel voor geselecteerde locaties.

Open hier de handleiding van het NDW_NWB koppel- en inspectietool