Modelit adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van rekenkundige toepassingen en ontwikkelt software op maat.

Onze diensten

 • Prototyping , proof of concept studies
 • Maatwerksoftware, van definitiestudie tot onderhoudscontract
 • Verkeerskundig onderzoek op het gebied van Planningsmodellen en Dynamisch Verkeers Management
 • Ontwerpen en toeleveren algoritmes voor specifieke taken
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Levering software componenten en ondersteuning bij de introductie en het gebruik ervan

Onze expertise

Toepassingsgebied verkeerskunde

 • Validatie verkeersgegevens
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Schatten Dynamische HB tabellen
 • Incident detectie
 • Single en Multiuserclass toedelingsmodellen
 • Modellering reistijdbetrouwbaarheid
 • Verwerking Floating Car Data
 • Visualisatie en ontsluiting verkeersgegevens

Toepassingsgebied natte waterstaat

 • Validatie waterstandsgegevens
 • Impact modellen waterstandsgegevens
 • Validatie en verwerking gegevens kustmorfologie
 • Validatie golfgegevens
 • Voorspellen stormvloeden met neurale netwerken
 • Ontsluiten WADI en DONAR databases
 • Samenstellen bodemkaarten

Onze producten

Ontwikkelde Software Pakketten

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ),  visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV) visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens

Ontwikkelde Matlab Tools

 • Matlab Application Framework; het raamwerk voor iedere Modelit applicatie
 • Matlab Layout Manager; het alternatief van GUIDE voor meer complexe GUI's
 • Java toolbox for Matlab; benut de vele mogelijkheden van JAVA in Matlab applicaties
 • XML toolbox for Matlab
 • Network modelling toolbox; de bouwstenen voor verkeerskundige applicaties
 • Distributed computing for Matlab; voer Matlab functies uit op een andere machine(s)
 • In memory compression; maak extreem grote datasets toegankelijk als array