Ontwikkelde Software Pakketten

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • Melissa (opdracht RWS-RIKZ), validatie waterstandsmetingen op rivieren en voor de kus
 • DiaInspector (opdrach RWS-RIKZ), visualisatie van tijdreeksen uit de Donar database van Rijkswaterstaat
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV), visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens
 • Fix, Database en analyse tool voor fermentatie data
 • FermBase, een datamining tool voor de analyse van bach processen
 • FermView, online tool voor de monitoring van batch processen

Ontwikkelde Matlab Tools

 • Matlab Application Framework; het raamwerk voor iedere Modelit applicatie
 • Matlab Layout Manager; het alternatief van GUIDE voor meer complexe GUI's
 • User Interface Toolbox; benut de vele mogelijkheden van JAVA in Matlab applicaties
 • XML toolbox for Matlab
 • Network modelling toolbox; de bouwstenen voor verkeerskundige applicaties
 • Distributed computing for Matlab; voer Matlab functies uit op een andere machine(s)
 • In memory compression; maak extreem grote datasets toegankelijk als array